Dzień Pieczonego Jabłka

7.10

„Jabłko to jest samo zdrowie,
każde dziecko ci to powie!”

Przedszkole terapeutyczne

ul. Chmielna 2B, 26-600 Radom