ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU grupa „Liski’ i „Misie”

Przedszkole terapeutyczne

ul. Chmielna 2B, 26-600 Radom