Międzynarodowy Projekt Czytelniczy Magiczna Moc Bajek

26.09

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kocurek” wraz z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 2019/2020 dołącza do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna Moc Bajek"!
Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:
- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci,
- kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości,
- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
- wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa),
- rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia,
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
- kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych,
- przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
Zapraszamy do wspaniałej przygody!

http://przedszkolebrenna.pl/wp-content/uploads/2019/09/Mi%C4%99dzynarodowy-Projekt-Czytelniczy-MAGICZNA-MOC-BAJEK.pdf?fbclid=IwAR2vBGijcBhZhZJcPpn0FBLRe3lN86Ji1_qp8prH-G7KI6bxBGlKHxHYwhg

Przedszkole terapeutyczne

ul. Chmielna 2B, 26-600 Radom