Nowa grupa przedszkolna KOCUREK

18.09

Nasze "KOCURKI"- nowa grupa przedszkolna

W zajęciach nowej grupy przedszkolnej” Kocurka” uczestniczy czworo dzieci, z którymi współpracuje nauczyciel prowadzący oraz terapeuta. We wrześniu zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-10:30 dzięki temu powoli przygotowujemy dzieci do funkcjonowania w grupie. W zależności od trudności i potrzeb dziecka włączamy stopniowo dzieci w zabawy i różnorodne zajęcia, aby docelowo mogły kontynuować edukację przedszkolną. Dzięki temu zapewniamy ciągłość terapii, ale także dajemy poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, które jest gotowe, aby przejść na kolejny etap funkcjonowania społecznego, nie ponosi ogromnych kosztów emocjonalnych związanych ze zmianą na zupełnie nową placówkę. Dalsza edukacja odbywa się w znanym otoczeniu i ze znanymi osobami.

Dzięki niewielkim grupom i wyspecjalizowanej kadrze wszystkie dzieci mogą wszechstronnie się rozwijać, uczyć się od siebie nawzajem tolerancji, życzliwości, akceptacji, szacunku i otwartości na drugą osobę.

W naszej placówce zwracamy szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego dziecka i jego potrzeby. Dzięki wspaniałej kadrze możemy zadbać o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, terapeutycznych, emocjonalnych i społecznych każdego przedszkolaka.

Programy terapii są opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka przez zespół specjalistów, którzy pracują z dzieckiem, tj. logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, oligofrenopedagoga, psychologa i nauczyciela grupy przedszkolnej.

Przedszkole terapeutyczne

ul. Chmielna 2B, 26-600 Radom