O nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kocurek” specjalizuje się w opiece nad dziećmi z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi i rozwojowymi. Najwięcej podopiecznych trafia do nas z diagnozą autyzmu lub jego podejrzeniem.

Przedszkolaki uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Ze względu na indywidualną dietę każdego dziecka drugie śniadanie przynoszą przedszkolaki we własnym zakresie.

NASZE PRZEDSZKOLE

Dysponujemy dwiema salami przedszkolnymi z dostępem do dostosowanej dla dzieci toalety. Sale przedszkolne wyposażone są w liczne zabawki, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, sprzęt służący stymulacji ruchowej i manualnej. Aby w pełni poświęcić uwagę dzieciom oraz osiągnąć zamierzone efekty terapeutyczne, grupy liczą nie więcej niż 6 przedszkolaków. W Centrum znajdują się również dwie profesjonalne sale do prowadzenia Terapii Integracji Sensorycznej oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny.

Każde dziecko w ramach oddziaływań przedszkolnych objęte jest opieką pedagoga oraz uczestniczy w:

  • indywidualnej terapii psychologicznej,
  • indywidualnej Terapii Integracji Sensorycznej,
  • grupowej dogoterapii,
  • funkcje wykonawcze,
  • zajęciach tanecznych,
  • zajęciach metodą Weroniki Sherborne,
  • treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

Program wychowania przedszkolnego obowiązujący w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Kocurek" - Zbieram, poszukuję, badam - Dorota Dziamska, Marzena Buchnat.  

 

Czesne za jeden miesiąc - 400 PLN.

Przedszkole terapeutyczne

ul. Chmielna 2B, 26-600 Radom