Plan dnia

Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 9.00. Przedszkolaki mają stały harmonogram dnia, który ułatwia im funkcjonowanie i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Każde z dzieci w godzinach otwarcia/funkcjonowania przedszkola realizuje zajęcia indywidualne według ustalonego planu. Przedszkolaki uczestniczą również w zajęciach grupowych, mają także zapewniony czas na zabawę swobodną podczas, której rozwijają umiejętność współdziałania i komunikacji. W zależności od warunków atmosferycznych/pogodowych dzieci gimnastykują się w sali lub wychodzą na spacer, na którym poznają otaczający je świat. Na terenie przedszkola podopieczni mogą skorzystać z placu zabaw.  Po intensywnym czasie wypełnionym zajęciami, dzieci mają chwile odpoczynku, odbywa się ona przy akompaniamencie muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Ze względu na indywidualną dietę przedszkolaków posiłki, tj. drugie śniadanie i podwieczorek przygotowują rodzice. Dzień w przedszkolu kończy się o godzinie 15.00 w tym czasie rodzice/opiekunowie odbierają dzieci i każdorazowo mogą omówić dzień dziecka z wychowawcą.

Każdego ranka dzieci wraz z nauczycielami układają plan dnia. Jeśli jest taka potrzeba wspomagają się metodą ułatwionej komunikacji. Często dzięki wsparciu obrazkiem łatwiej jest im zrozumieć następujące po sobie czynności dnia co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.

W zależności od dnia tygodnia dzieci oprócz indywidualnych zajęć terapeutycznych, uczestniczą w grupowych zajęciach z języka angielskiego, dogoterapii i logorytmiki.

Przykładowy plan dnia

  • Powitanie poranne
  • Swobodna zabawa w grupie
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Odpoczynek/swobodna zabawa w kącikach zainteresowań
  • Śniadanie
  • Mycie zębów
  • Wykonywanie prac manualnych
  • Spacer/Plac zabaw
  • Pożegnanie i powrót do domu

Przedszkole terapeutyczne

ul. Chmielna 2B, 26-600 Radom